Vəzifəli Şəxslərin Hərəkətləri

 • 1.0 Forumlarda idarəçilik Vəzifə almağ pul qarşılığında satılmamağdadır. Aktiv və yaxud Peşəkar üzvlərə Vəzifə verərək Forumlar bölməsini tam nəzarətdə saxlamaqdayıq. Sizdə vəzifəli üzv ola bilərsiniz.

  1.1 Vəzifəli üzvlər yalnız Forum qaydalarına uyğun hərəkət edə bilərlər. İstifadəçilər qayda pozmadığları təqdirdə Vəzifəli üzv öz səlahiyyətləri hüdudlarından kənar çıxa bilməz.

  1.2 Vəzifəli Üzv - qohumçuluq, yerlibazlıq və yaxud istifadəçilər arasında dostca seçimlər edərək digər 2-ci üzv və ya üzvləri cəzalandıra bilməz.

  1.3 Vəzifəli üzvlərə irad tutmaq olmaz. Əgər bir vəzifəli üzv qaydalardan kənar çıxıbsa onu Rəhbərliyə şikayət etmək haqqınız var.

  1.4 Pullu xidmətlər və ya aktivliklə əl çatan xidmətlər Vəzifəsindən aslı olmayaraq hərkəs üçün eyni dəyəri daşımaqdadır və eyni üsulla əlçatandır.

  1.5 Forumlarda Vəzifə almış üzvlər bütün Forumların idarəçiliyini etməkdədirlər bu Vəzifələr yalnız Forumlar üçün etibarlıdır.

  1.6 Heç bir üzvün şəxsi məlumatlarını Vəzifəli üzvlər 2-ci bir şəxs və ya şəxslərlə paylaşa bilməz.

  1.7 Vəzifəli üzvləri yalnız Rəhbərliyə şikayət etmək hüququna maliksiz. Şikayet etmə prosesi zamanı sizin kimliyiniz gizli saxlanılır.

  1.8 Forumda Vəzifə alan üzvlərin digər istifadəçilərə nisbətən daha çox aktiv olması önəmlidir. Hər bir halda köməkə ehdiyacı olan üzv və ya üzvləri geri çevirə bilməz.

  1.9 Bir üzv qaydaları sərt şəkildə pozmazsa Vəzifəli üzv onu bu haldan xəbərdar etməlidir.

  2.0 Forumların daha səliqəli görünməyi və istifadə edən üzvlərin lazimi mövzuları daha tez tapa bilməsi üçün, Göndərilən Mövzu və ya Mövzular başqa kateqoriyada olmalıdırsa Vəzifəli üzvün Mövzunu daşıması mütləqdir.

  2.1 Kiçik qayda pozuntularna yol verən üzv`ləri uzun müddətli cəzalandırmaq olmaz.

  Qaydaları pozan hər bir Vəzifəli üzvün Vəzifəsi alınacağ.
  Öz sualınıza cavab tapa bilmədiniz?