MəhKum!
Geri QayTarmaq isTədiyim ZamanLar Var.. Qadağa Etmək iStədiYin Başlanğclarda Var....Ama Çox Təsüfki Yazdığım Zamana Belə qaYıda BilmiRəm...HəYatımda iLlərimi Oğurlayan InsanLar Var Yaxşiki OĞurluyubLar. GÖzümü Açıblar...Yadaşımdan SiLmək iStədiyim Görüntülər.. Silə BilMədiyim SözLər Var...EşitMək isTəmədiyim Ama Eşitdiyim ŞeyLər Var...KimLərinsə GözLərinə Soxmaq isTədiyim HəqiqətLər Var...Hələki Məndə Qalmağını Doğru biLdiyim.. Və Hər Şeyin bir Vaxtı Bir ZamaN Var..)

Şərhlər